ENG

LAUDPARKETI PAIGALDAMINE LOC SÜSTEEMIGA

 

Kvaliteetselt paigaldatud põranda eelduseks on korralik ettevalmistustöö. Seetõttu tuleb hoolikalt läbi lugeda parketipakkides olev paigaldus- ja kasutusjuhend.

 

Eeltööd

  • Aluspõrand, millele hakatakse laudparketti paigaldama, peab olema kuiv, puhas ja tasane. Lubatud tasasushäve on +/- 2mm mõõdetuna 2 meetri peale.
  • Kui ebatasasused ületavad lubatud normi, tuleb aluspind tasandada kas konaruste lihvimise või  lohkude pahtedamise teel.
  • Ruumi suhteline õhuniiskus, kuhu parketti hakatakse paigaldama, peab olema vahemikus 30-60% ning õhutemperatuur 18-24ºC. Aluspinna niiskus peab jääma alla 3,0 massiprotsendi või suhteline niiskus alla 80%.
  • Parketipakid peavad aklimatiseeruma ruumis, kuhu seda paigadama hakatakse, vähemalt 48 tundi enne paigalduse algust.
  • Parketipakid avada vahetult enne paigalduse algust!
  • Laudparketti võib paigaldada ujuvana max 8x12m. Suuremate pindade puhul tuleb tekitada lisa paisuvuuk ruumi keskele sobivasse kohta, mis kaetakse T-üleminekuliistuga.
  • Ujuva paigalduse korral ei tohi erinevaid ruume paigaldada ühe tükina, alati tuleb uste alla paigaldada T-üleminekuliistud või kasutada lävepakke.
  • Laudparketi paigaldamine peaks olema ehituses viimane töö, selleks ajaks peaksid ruumis niiskustaset mõjutavad tööd nagu pahteldamis- ja  värvimistööd, tapetseerimine jm olema lõpetatud.
  • Parketitahvlid kontrollida üle enne paigalduse algust, peale paigaldust reklamatsioone tehase praagi suhtes ei rahuldata.

 

Paigaldamine

Parkettpõranda kaitsmiseks aluspõrandast eralduva niiskuse eest laota betoonile 0,2 mm paksune polüetüleenkile ülekattega vähemalt 20cm. Sellele laota sammuheli summutav materjal, max 2-3mm. Alusmaterjali servad aseta üksteise kõrvale ilma ülekatteta,  vt Joonis 1.

Lauparketi paigaldamist alustatakse tavaliselt ruumi vasakust nurgast, sealjuures tasuks jälgida, et parketitahvlid jääksid piki päevavalguse langemise suunda. Juhul kui aluspõrandaks on vana laudpõrand, siis paigaldatakse parkett kindlasti risti aluspõrandaga. Esimene parketirida paigaldatakse emaspunniga seina poole, vt Joonis 2.

Parketitahvlite ja seina vahele tuleb jätta paisuvuuk, ca 10mm, mille fikseerimiseks kasutatakse spetsiaalseid kiile. Liimiga paigalduse puhul tuleb liim kanda parketitahvli otsavuugi ning kogu pikivuugi sisse. Parketitahvli servast välja pressinud liim tuleb eemaldada koheselt niiske lapiga! Ilma liimita paigalduse korral tuleb parketitahvlid kokku murda vastavalt kasutusjuhendile, Joonis 3.

 

 

 

Järgmise rea paigaldamist alusta eelmise rea lõpust ära lõigatud tükiga, oluline on jälgida, et otsatüki pikkus oleks vähemalt 50cm, Joonis 4.

Ilma liimita paigaldatava parketi puhul aseta esimene parketitahvel paika, seejärel aseta selle alla paigalduskiil nagu Joonistel 5-6 näha.

 

Kinnita järgmine parketitahvel otsapidi eelmise tahvliga kokku ning seejärel aseta terve rida ka külgepidi korraga paika. Löö lauad paigaldusklotsi ja haamri abil tihedalt kokku, Joonis 7-8. Peale parketirea paigaldamist eemalda paigalduskiilud, Joonis 9.

 

Paigalda eelpool olevate juhiste abil kogu toa parkett. Vimane rida tuleb saagida sobivasse laiusesse, selleks aseta viimane parketitahvel eelviimase rea peale ning mõõda välja täpne laius. Seina ja parketi vahele tuleb aga jätta paisumisvuuk, mille fikseerimiseks kasuta kiile, Joonis 10-12.

Viimane parketitahvlite rida kinnitatakse eelviimase rea külge liimimise teel. Selleks eemalda eelviimase rea parketitahvlilt alumise sulundi kõrgem äär, vt Joonis 16a ning liimi viimane rida selle külge, vt Joonis 16b.

 

Puuri parketitahvlitesse torude jaoks sobiva läbimõõduga augud ning sae antud tükid välja. Kui parketitahvel on paika asetatud, liimi väljasaetud tükk tagasi. Kata toruaugud rosetiga, Joonis 13.

Et parketitahvel mahuks koos alusmaterjaliga ukselengi alla, sae lengi vastavalt  madalamaks, vt Joonis 14.

 

 

 

 

Peale parketi paigaldustööde lõppu eemalda kiilud ning paigalda põrandaliistud. Põrandaliistu paksus peaks olema vähemalt 12mm, et see kataks parketi ja seina vahele jäetud paisumisvuugi.

Kui peale parketi paigaldustööde lõppu tekib vajadus veel uutele remonditöödele, kata põrand hoolikalt ehituspapiga.

 © 2007 Kopkop | e-mail: info@kopkop.ee tel: 611 74 74 fax: 611 74 75
Made with Nu:attitude