ENG

Reklamatsioonide lahendamise kord:

Reklamatsioonide esitamise aeg 72 tundi alates kauba kättesaamise hetkest.
Reklamatsioon tuleb esitada kirjalikult kas posti, faksi vői e-maili teel.
Kaup vőetakse tagasi ja selle eest makstakse kliendile raha 100% ulatuses tagasi juhul,
   kui reklamatsioon on pőhjendatud ja laua kilepakendid on terved
Muudel juhtudel lepitakse tagasi makstava summa suurus läbirääkimiste teel.

© 2007 Kopkop | e-mail: info@kopkop.ee tel: 611 74 74 fax: 611 74 75
Made with Nu:attitude